Tag Archives: נדל"ן

תכנון סביבתי

מעבר לעיסוקנו הרב בתחום של פינוי בינוי כמייצגים של דיירים אנו עוסקים רבות בכל ההיבטים של תכנון סביבתי על כל היבטיו. נשמח לספק שירותי ייעוץ מגוונים לפי התחומים המפורטים באתר חוות דעת סביבתיות תכניות אב סביבתיות בניה ירוקה זיהום אוויר, קרקע ומים רעש וקרינה טיפול בפסולת, שימוש חוזר ומיחזור הרצאות בתחומי סביבה כולל הקשר בין סביבה לכלכלה,     סביבה …

קראו עוד »
דילוג לתוכן