פתח תקווה

נווה רופין
מצב קיים: 36 יחידות דיור

מצב עתידי: 160 יחידות דיור

סטטוס – לקראת מכרז קבלנים

דילוג לתוכן