Tag Archives: פינוי בינוי

מינוי שמאי מכריע לקביעת כדאיות כלכלית

בימים אלו משלים משרד המשפטים בשיתוף ועדת החוקה של הכנסת את התקנות של התיקון לחוק פינוי בינוי (דייר סרבן 2006) המאפשרות לזמן שמאי מכריע ואוביקטיבי מטעם שתפקידו לקבוע האם עסקה שהוצעה לדיירים סרבנים הנה כלכלית ואי קבלתה מהווה סירוב בלתי סביר. במידה וקביעתו חיובית ניתן יהיה לכפות על הדייר הסרבן חתימה על ההסכם ובמידה והוא ממשיך לסרב תיפתח הדרך לתביעת …

קראו עוד »
דילוג לתוכן